AUTORZY | AUTOŘI

ZelenkaPetr Zelenka

Czeski reżyser i scenarzysta. Ukończył scenopisarstwo na praskim FAMU. W latach 1990-91 pracował jako dramaturg w Studiu Filmowym Barrandov, potem pisał sztuki dla teatru telewizji. W filmach opisuje współczesne mu pokolenie i jego fascynacje w formie smutnych i melancholijnych komedii. Większość dotychczasowych dzieł Zelenki jest w Polsce znana, to filmy takie jak „Guzikowcy“, „Rok diabła“, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie“ czy „Bracia Karamazow“. W październiku 2015, po siedmiu latach od ostatniego filmu, w Czechach odbyła się premiera jego nowego filmu.

Režisér a scenárista. Vystudoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU. V letech 1990-91 působil jako dramaturg ve Filmovém studiu Barrandov, později psal původní televizní hry pro Českou televizi. Většina stávajících děl Zelenky je známá a oceňovaná, jako jsou „Knoflíkáři“, „Rok ďábla“, „Příběhy obyčejného šílenství“ a „Karamazovi“. V říjnu 2015, po sedmi letech od posledního filmu, měl distribuční premiéru jeho nový film Ztraceni v Mnichově.


Martin Reiner

Martin Reiner

Poeta, prozaik, wydawca. Urodził się 1.8.1964 w Brnie. Sześć lat spędził w szkołach wojskowych, osiem miesięcy w więzieniu. Po wyjściu pracował kolejno w szkole tańca, antykwariacie, drukarni i jako incipient w operetce. Po listopadzie 1989 został współzałożycielem i redaktorem polityczno-kulturalnego revue Proglas. Był stypendystą ČLF (Český literární fond), rzecznikiem prasowym czeskiego Ministerstwa Kultury, później także redaktorem naczelnym wydawnictwa Lidová demokracie-Petrov, które w latach 1992-2005 było jego własnością. Od 2005 jest wolnym strzelcem. Jego książka „Poeta. Powieść o Ivanie Blatnym“ dostała w 2015 roku Magnesię Literę (czeski odpowiednik Nike) dla najlepszej książki roku.

Básník, prozaik a nakladatel, se narodil 1. 8. 1964 v Brně. Šest let strávil na vojenských školách a osm měsíců ve vězení. Po návratu byl postupně referentem v taneční škole, prodavačem v antikvariátu, doručovatelem tisku, inspicientem v operetě, po listopadu 1989 spoluzakla­datelem a redaktorem politicko-kulturní revue Proglas, stipendistou ČLF, tiskovým mluvčím na MK ČR, šéfredaktorem nakladatelství Lidová demokracie-Petrov. Od podzimu 1992 do podzimu 2005 majitelem nakladatelství Petrov. Poté spisovatel na volné noze. Získal cenu Magnesia Litera 2015 za knihu „Básník. Román o Ivanu Blatném“.


DenemarkovaRadka Denemarková

Czeska pisarka, dziennikarka, autorka dramatów i scenariuszy, tłumaczka. Studiowała germanistykę i bohemistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, posiada doktorat. Była kierownikiem literackim w praskim teatrze Na zábradlí. Tłumaczy z języka niemieckiego, jest też autorką scenariuszy telewizyjnych filmów dokumentalnych. Jej artykuły publikowane są w uznanych czasopismach literackich (Tvar, Literatura Czeska). Kilkukrotnie wyróżniona w konkursie Magnesia Litera (odpowiednik polskiej Nike): za powieść „Pieniądze od Hitlera” (2007), za biograficzną powieść o dyrektorze teatru Na zábradlí, Petrze Léblu (2009) oraz za przekład książki „Huśtawka oddechu” Herty Müller. Jej debiut wydało w Polsce wydawnictwo Atut: http://bit.ly/radka_denemarkova

Česká spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka německých děl a dramaturgyně. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala germanistiku a bohemistiku, roku 1997 získala na FF UK titul Ph.D. Působila jako dramaturgyně v pražském Divadle Na zábradlí. Překládá z němčiny studie, divadelní hry. Scenáristicky se podílela na televizních dokumentech o význačných osobnostech české kulturní scény. Publikuje česky např. v Souvislostech, Tvaru, České literatuře. Ocenění mj.: Magnesia Litera 2007: „Peníze od Hitlera”, Litera za prózu; Magnesia Litera 2009: „Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla”, Litera za publicistiku, Magnesia Litera 2011: překlad knihy „Rozhoupaný dech” Herta Müllerové.


NemecJan Němec

Urodzony w 1981 w Brnie. Studiował socjologię i religioznawstwo na Uniwersytecie Masaryka w oraz dramaturgię w tamtejszym JAMU. Redaktor czasopisma oraz wydawnictwa Host, regularnie pisze także dla Respektu. Od 2014 roku przewodniczący nowo założonego Stowarzyszenia Pisarzy. W 2013 roku wydał fabularyzowaną biografię czeskiego fotografa Františka Drtikola „Historia światła”, za którą otrzymał m.in. Europejską Nagrodę Literacką.

Narozen v roce 1981 v Brně. Studoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě a také divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění. Pracuje jako redaktor časopisu a nakladatelství Host, pravidelně přispívá do týdeníku Respekt. Od roku 2014 je předsedou nově vzniklé Asociace spisovatelů. V roce 2013 vydal beletrizovaný životopis českého fotografa Františka Drtikola „Dějiny světla“. Román obdržel mj. Cenu Evropské unie za literaturu.


TuckovaKateřina Tučková

Urodzona w 1980 w Brnie. Pisarka i kurator sztuki. Ukończyła historię sztuki i język czeski na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. W latach 2004-2006 prowadziła w Brnie galerię ARSkontakt, promującą najmłodsze pokolenie artystów, od 2010 roku jest kuratorką Sali Wystawowej Chrudim. Dwukrotnie otrzymała nagrodę czytelników konkursu Magnesia Litera (odpowiednik Nike). Pierwszą za „Wygnanie Gerty Schnirch“, drugą za „Boginie z Žítkovej” (książkę w polskim tłumaczeniu opublikowało Wydawnictwo Afera: http://bit.ly/boginie_z_zitkovej ).

Narozena v roce 1980 v Brně česká spisovatelka a kurátorka. Vystudovala dějiny umění a český jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě. V letech 2004-2006 vedla brněnskou galerii ARSkontakt zaměřenou na nejmladší generaci umělců, od roku 2010 je kurátorkou Výstavní síně Chrudim. Dvakrát získala čtenářskou cenu Magnesia Litera, první za román „Vyhnání Gerty Schnirch“, druhou za „Žitkovské bohyně“.


RudisJaroslav Rudiš

Studiował germanistykę w Pradze, ale także Libercu i Zurychu. W latach 2001-2002 przebywał na stypendium dla dziennikarzy w Berlinie. Debiutował w 2002 „Niebem pod Berlinem”. Główną scenerię – częściowo autobiograficznego – utworu stanowi system berlińskiego metra, rozgrywa się on w światku motorniczych, ale także bezdomnych oraz ulicznych grajków. Powieść zdobyła Nagrodę Jiřího Ortena (czeska nagroda literacka dla młodych pisarzy), została przełożona na siedem języków, a na jej podstawie powstała sztuka teatralna, radiowa oraz film. Pracował jako nauczyciel, DJ, menadżer punkowego zespołu, portier hotelowy oraz dziennikarz w czasopiśmie Právo. Od 2006 roku jest wolnym strzelcem. Utwory Rudiša są dostępne w polskich tłumaczeniach: http://bit.ly/jaroslav_rudis .

Vystudoval Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci (obor němčina – dějepis). Dále studoval v Praze a Curychu. V letech 2001 až 2002 pobýval v Berlíně, kde obdržel novinářské stipendium na Svobodné univerzitě. Prvotina „Nebe pod Berlínem” (2002) ho proslavila. Kniha získala Cenu Jiřího Ortena a byla také oceněna jako Nejkrásnější kniha roku. Román byl přeložen do sedmi jazyků, vznikla podle něho divadelní i rozhlasová adaptace. Pracoval jako učitel, DJ, manažer punkové skupiny, hotelový portýr a naposledy jako novinář v deníku Právo. Od roku 2006 je spisovatelem na volné noze.


janyskaPetr Janyška

Urodzony w roku 1953, ukończył translatologię na Uniwersytecie Karola w Pradze ze specjalizacją w języku angielskim i francuskim, gdzie w 1989 roku uzyskał stopień doktora. Pracował jako tłumacz do 1989 roku, przełożył kilka książek, libretta operowe, scenariusze filmowe, tworzył napisy do filmów. W 1990 roku stał się współzałożycielem tygodnika Respekt, był tam zastępcą redaktora naczelnego. Od 2012 roku jest dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie.

Narodil se v r.1953, vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy překladatelství a tlumočnictví (angličtinu, francouzštinu), v r. 1989 obdržel doktorát z traduktologie. Překladatelstvím se živil až do r. 1989 (přeložil několik knih, operní libreta, filmové scénáře, titulkoval filmy). V r. 1990 začal novinářskou dráhu, spoluzakládal týdeník Respekt, byl zástupcem šéfredaktora. V roce 2012 se stal ředitelem Českého Centra ve Varšavě.


 

Sindelka

Marek Šindelka

Urodzony w 1984 roku w mieście Polička. Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Karola w Pradze i scenariopisarstwo w praskiej szkole filmowej FAMU. Za debiut poetycki „Strychnin i inne wiersze“ (2005) otrzymał nagrodę Jiřího Ortena. W 2008 roku opublikował książkę pod tytułem „Błąd“ (przetłumaczoną przez Arkadiusza Wierzbę i wydaną także przez polski Ha!art: http://bit.ly/blad_ha_art ). Publikuje również w czasopismach Souvislosti, A2 i Host.

Narozen 1984 v Poličce. Studoval kulturologii na Filozofické fakultě UK v Praze a scenáristiku na pražské FAMU. Za básnickou prvotinu „Strychnin a jiné básně“ (Paseka, 2005) mu byla udělena Cena Jiřího Ortena. V roce 2008 mu vyšla próza s názvem „Chyba“. Publikoval v časopisech Souvislosti, A2 a Host.


Lucie-Zakopalova

Lucie Zakopalová – tłumaczka i redaktorka | překladatelka a redaktorka

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Tłumaczka polskiej literatury współczesnej, m.in. Małgorzaty Rejmer i Piotra Pazińskiego. Przekłada także teksty krytyczno-literackie Marii Janion, Przemysława Czaplińskiego, czy Bogusława Bakuły. Przeczytaj ciekawy wywiad o polskiej modzie na Czechy -> http://novinka.pl/w-polsce-panuje-moda-na-czechy-ale-mody-…/

Vystudovala Polonistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Překládá z polštiny, mj. mladé polské prozaiky (Piotr Paziński, Małgorzata Rejmer) nebo texty literárních kritiků (Maria Janion, Przemysław Czapliński, Bogusław Bakuła).


SidonKarol Sidon aka Chaim Cigan

Urodzony w 1942r. w Pradze. Autor sztuk teatralnych, pisarz, tłumacz, naczelny rabin Czech i były naczelny rabin Pragi. Absolwent scenopisarstwa oraz dramaturgii na praskiej FAMU. Pracował w branży radiowej i filmowej, w trakcie normalizacji w zawodach manualnych. Studiował w Niemczech i w Izraelu. W 1977 był sygnatariuszem Karty 77, rok później otrzymał nagrodę im. Jiřiego Kolářa. Jest autorem próz autobiograficznych Sen o moim ojcu (Sen o mém otci, 1968) oraz Sen o mnie (Sen o mně, 1970). Po 1989 r. zostały wydane książkowo m. in. jego Sztuki (Dramata, 2012) i pierwsze dwa tomy jego tetralogii powieściowej Gdzie lisy mówią dobranoc (Kde lišky dávají dobrou noc) – Metoda Altschula (Altschulova metoda, 2014) oraz Piano live (2015). Pisze prozy, dramaty, scenariusze, książki dla dzieci. Jako drugi w historii przełożył na język czeski Torę, ukazała się w jego przekładzie w 2012 roku.

Narozen 1942 v Praze. Dramatik, spisovatel, překladatel, vrchní zemský a bývalý pražský rabín. Vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Pracoval v rozhlase a u filmu, za normalizace pak v manuálních profesích. Dále studoval v Německu a v Izraeli. Po podpisu Charty 77 byl propuštěn roku 1978 obdržel exilovou cenu J. Koláře. Do literatury vstoupil autobiografickými prózami Sen o mém otci (1968) a Sen o mně (1970). Po roce 1989 vyšla knižně mj. jeho Dramata (2012) a první dva díly románové tetralogie Kde lišky dávají dobrou noc (Altschulova metoda, 2014; Piano live, 2015). Píše prózy, dramata, scénáře, knihy pro děti. Jako druhý přeložil do češtiny Toru, vyšla v roce 2012.


Binar

Ivan Binar

Urodzony w 1942 w Boskovicach. Ukończył filologię czeską, historię oraz wychowanie plastyczne w Instytucie Pedagogiki w Ostrawie. Pracował jako nauczyciel, redaktor naczelny czasopisma Tramp i współpracował z teatrem. W latach 1971-1973 był więziony za podżeganie do buntu. W 1977 roku wyemigrował do Wiednia, gdzie utrzymywał się pracując jako tłumacz i konserwator ceramiki. Po sześciu latach przeniósł się do Monachium, gdzie pracował w redakcji Wolnej Europy. W 1994 roku wrócił do Pragi. Jest autorem czternastu książek. Pisze książki dla dzieci (ostatnio „Królik Fiala“, 2012) oraz dla dorosłych („Tylko smuga na niebie“, 2013).

Narozen 1942 v Boskovicích. Vystudoval češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v Ostravě. Poté pracoval jako učitel, (šéf)redaktor časopisu Tramp, spolupracoval s divadlem. V letech 1971–1973 byl vězněn za pobuřování. V roce 1977 emigroval do Vídně, kde se živil jako překladatel a restaurátor keramiky. Po šesti letech přesídlil do Mnichova, kde působil v redakci Svobodné Evropy. V roce 1994 se vrátil do Prahy. Je autorem čtrnácti knih. Píše pro děti (naposledy „Králík Fiala“, 2012) i pro dospělé („Jen šmouha po nebi“, 2013).

 


SteigerwaldKarel Steigerwald

Dramaturg, scenarzysta, dziennikarz. Urodzony w 1945 roku w Vacíkově. Ukończył dramatopisarstwo w praskiej szkole filmowej FAMU. W latach 70. i 80. pracował w studiu filmowym Barrandov a także w Teatrze Na zábradlí w Pradze. Od 1994 roku jest przede wszystkim publicystą, pisze głównie dla Mladej Fronty. Opublikował m.in. zbiór sztuk teatralnych „Dziewięć komedii na koniec wieku” (2005) oraz kilka książek będących wyborem jego tekstów publicystycznych „Obrona wulgaryzmów“ (1999), „Jak wybieramy prezydenta“ (2003) i „Co z nami będzie“ (2006).

Dramatik, scenárista, novinář. Narozen 1945 ve Vacíkově. Vystudoval dramaturgii na pražské FAMU. V 70. a 80. letech pracoval ve Filmovém studiu Barrandov a také v činohře Divadla Na zábradlí v Praze. Od roku 1994 se věnuje zejména žurnalistice na stránkách MF Dnes. Jeho devět her vyšlo v roce 2005 pod názvem Devět komedií z konce století. Publikoval také výběry ze své publicistiky Obrana sprostých slov (1999), Jak se volí prezident (2003) a Co s námi bude? (2006).


Platzova

Magdaléna Platzová

Urodzona w 1972 roku w Pradze, ukończyła filozofię na Uniwersytecie Karola. Pisze utwory prozatorskie, sztuki teatralne, książki dla dzieci, jest także publicystką i tłumaczką. Od 2008 roku pracuje dla tygodnika Respekt. Napisała m.in. zbiory opowiadań „Sól, owce i kamienie” (2003), „Mężczyzna z recyklingu” (2008) oraz powieści „Skok Aarona” (2006) i „Anarchista” (2013).

Narozena 1972 v Praze, vystudovala filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Píše prózu, divadelní hry, knížky pro děti, věnuje se také publicistice i překladu. Od roku 2008 pracuje pro týdeník Respekt. Napsala mj. knihy povídek „Sůl, ovce a kamení” (2003) a „Recyklovaný muž” (2008) a romány „Aaronův skok” (2006) a „Anarchista” (2013).

 

 


Hruska

Petr Hruška

Urodzony w 1964 roku w Ostrawie. Pracuje w Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Brnie. Jego specjalizacją jest czeska poezja powojenna. Jest współautorem czterotomowej „Historii czeskiej literatury 1945-1989”, drugiego tomu „Słownika czeskich pisarzy od 1945” i „Słownika czeskich magazynów literackich, antologii i almanachów 1945-2000”. Pracuje jako wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Masaryka i Uniwersytecie w Ostrawie. Jest członkiem redakcji magazynu Host. Napisał sześć tomików poezji, za najnowszy „Darmata” (2012) otrzymał Nagrodę Państwową w kategorii Literatura za rok 2013. Przygotował do wydania trzytomowe dzieła zebrane Jana Balabána. Poczytaj: http://bit.ly/osiem_wierszy

Narozen 1964 v Ostravě. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Brně; jeho badatelskou oblastí je česká poezie po roce 1945. Podílel se na zpracování čtyřsvazkových „Dějin české literatury 1945 – 1989”, druhého dílu „Slovníku českých spisovatelů od roku 1945” a „Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000”. Je členem redakční rady časopisu Host. Napsal šest básnických sbírek, za tu nejnovější („Darmata”, 2012) získal Státní cenu za literaturu pro rok 2013. K vydání připravil třídílné spisy Jana Balabána.


MalijewskyIgor Malijevský

Urodzony w 1970 roku w Pradze. Poeta, prozaik, fotograf artystyczny. Studiował fizykę teoretyczną i filozofię, potem pracował w bardzo różnych miejscach. Aktualnie wraz z Jaroslavem Rudišem co miesiąc występuje w kabarecie literackim EKG w teatrze Archa. Wydał tomik poetycki „Bělomorka” (2003) oraz zbiór opowiadań „Służba” (2005). Miał kilka wystaw indywidualnych w Czechach i za granicą, jego fotografie znalazły się w prestiżowych zbiorach m.in. Museum of Fine Art Houston i Museet for Fotokuns Odense. Współpracuje z czeskim radiem, publikuje w kilku czasopismach. Mieszka we wsi Čelechovice pod Pragą. Więcej: www.malijevsky.com

Narozen v 1970 v Praze. Básník, prozaik a umělecký fotograf. Po studiích teoretické fyziky a filosofie vystřídal řadu zaměstnání. V současné době spolu s Jaroslavem Rudišem pravidelně každý měsíc pořádá literární kabaret EKG v divadle Archa. Vydal básnickou sbírku „Bělomorka” (Protis, 2003) a povídkovou knihu „Družba” (Protis, 2005). Jako umělecký fotograf realizoval řadu samostatných výstav v Čechách i v zahraničí a jeho umělecké fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách prestižních světových institucí (Museum of Fine Art Houston, Museet for Fotokuns Odense, aj.) Spolupracuje s českým rozhlasem, publikuje v řadě časopisů a žije na vesnici v Čelechovicích u Prahy.