O NAS | O NÁS

O NAS

Fundacja Kukatko powstała jako odpowiedź na wciąż wysokie zainteresowanie czeską kulturą w Polsce.

  •     Działamy na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków między polskim i czeskim społeczeństwem.
  •     Edukujemy i organizujemy działania kulturalne promujące czeską kulturę w Polsce i polską za granicą.
  •     Zacieśniamy więzi z państwami ościennymi oraz innymi zainteresowanymi współpracą w dziedzinie kultury, nauki i wymiany doświadczeń.
  •     Produkujemy również lokalne projekty artystyczne i społeczne. Zespół Fundacji Kukatko to bohemiści oraz Czesi mieszkający w Polsce. Nasze działania są wypadkową posiadanego przez nas wykształcenia i różnych pasji, którymi chcemy się dzielić a także doświadczeń, jakie zdobyliśmy w pracy w kulturze i sektorze pozarządowym.

 

O NÁS

Nadace Kukátko vznikla jako reakce na stále rostoucí zájem o českou kulturu v Polsku.

  • Svou činností se snažíme o podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi polskou a českou společností.
  • Vzděláváme a organizujeme kulturní akce propagující českou kulturu nejen v Polsku, ale i v zahraničí.
  • Prohlubujeme spolupráci se sousedními státy, ale i jinými institucemi, v oblasti kultury, vědy a výměny zkušeností.
  • Dále realizujeme místní umělecké a sociální projekty.Tým nadace Kukátko tvoří Bohemisté a Češi, kteří bydlí v Polsku. Naše činnost je založena na našem vzdělání a zájmech, o které se chceme dělit, a také zkušenostech, které jsme získali v práci v kulturních institucích a neziskovém sektoru.