Polska: z czym to się je? Założenia projektu

Według badań „Stosunek Polaków do innych narodów” przeprowadzonych przez CBOS w 2014 roku Czesi znajdują się na pierwszym miejscu wśród lubianych przez nas narodów. Niestety popularność czeskiej kultury w Polsce i pogłębione nią zainteresowanie nie znajduje odwzajemnienia u naszych południowych sąsiadów. W badaniach CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) z 2011 roku Polacy zajmują siódme miejsce wśród narodów lubianych przez Czechów ­ po m.in. Słowakach, Szwedach i Austriakach.

Nieprzychylność czeskich mediów w stosunku do Polski była już badana na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku w ramach projektu Wizerunek medialny Polski w prasie czeskiej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej. Z badań wynika, że typowe sposoby prezentacji Polski w czeskich mediach to zajmowanie się jej historią oraz, z drugiej strony, informowanie o nieistotnych „sensacyjnych” wydarzeniach, typowych dla tabloidów.

Dlatego właśnie projekt Polska: z czym to się je? jest nietypową próbą wejścia w czeski dyskurs o Polsce.

Polskie książki o Czechach, które ukazały się w ostatnich latach okazały się być  skutecznym narzędziem rozbudzającym zainteresowanie naszymi południowymi sąsiadami (m.in. „Gottland”, „Zrób sobie raj”, „Láska nebeská” Mariusza Szczygła, „Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów” Mariusza Surosza, „Europa z płaskostopiem” i „Praski elementarz” Aleksandra Kaczorowskiego). Do tej pory jednak nie powstała żadna lustrzana publikacja po stronie czeskiej, dlatego w Fundacji Kukatko chcemy małymi krokami rozbudzać w Czechach zainteresowanie Polską.

Uprzedzenia biorą się z niewiedzy, a do zdobywania wiedzy najlepiej zachęcić niebezpośrednio, dlatego do projektu zaprosiliśmy znane czeskie twarze, które na naszą prośbę wykorzystają medium literatury, żeby opowiedzieć o swoich przygodach z polskimi kulinariami. Powstanie również cykl krótkich filmów video, w których wybrani twórcy przygotują kilka tradycyjnych dań polskiej kuchni. Premiera książki odbędzie się późną jesienią w dwóch wersjach językowych polskiej (wersja elektroniczna) i czeskiej (wersja papierowa).


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí v rámci dotačního výběrového řízení Česko-polského fóra: Podpora vývoje polsko-českých vztahů 2015. Tato publikace prezentuje jen názory autora, nikoli oficiální postoj Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

logotypMSZ_A_kolorforumCZPL2